Het is een hot item in Noord-Nederland, de regelmatige gaswinning in de provincie Groningen die haar bewoners teistert met aardbevingen. Deze aardschokken veroorzaken schade aan huizen en frustreren de bewoners. De herstel- en preventiewerkzaamheden zijn op dit moment in volle gang en om een goede communicatie tussen vaklieden uit de bouwbranche en de bewoners te bevorderen krijgen 1200 (!) vaklieden (bouwplaats- en kaderpersoneel en aan schade-experts) communicatietrainingen van EPI-kenniscentrum en haar verbonden partners, waar onder andere ook Aepos deel van uitmaakt. De komende weken zal Aepos daarom vaak in het aardbevingsgebied te vinden zijn om de communicatietrainingen te geven.

De training gaat uitgebreid in op het (leren) herkennen van verschillende emoties bij bewoners en hoe hier op een goede manier mee om te gaan. Daarnaast is er ruimte om eigen voorbeelden in te brengen en met collega’s te praten over elkaars ervaringen.

Aepos kijkt uit naar het mogen helpen van de vaklieden en de bewoners van Groningen.

Dorpsstraat 10
9245 HP, Nij Beets
0512 - 462205
info@aepos.nl