Twintig jaar geleden legden Anko en Esther de basis van hun huidige kennis door studies te volgen in de stad Groningen, toen al studentenstad bij uitstek. Esther volgde de studie Bewegingswetenschappen en Anko volgde Geschiedenis en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nu, anno 2016, is Aepos weer terug in het hart van studiestad Groningen. 

Aepos is de afgelopen en komende tijd betrokken bij verschillende trainingen bij Hanzehogeschool en bij een project van de Faculteit Letteren van de RUG. “Prachtig om terug te zijn op de plek waar het allemaal is begonnen”, roept Anko vol enthousiasme, “Ik zou zo voor een klas studenten in het academiegebouw willen staan. Of ertussen.” Esther staat bij de Hanzehogeschool al regelmatig voor een klas. Het is de verdeling die vaker terugkomt bij opdrachten. Esther voor het groepswerk en Anko in de één-op-één setting. Al is Esther steeds meer geïnteresseerd in het coachen van individuen en zoals Anko net al liet doorschijnen met zijn uitspraak, trekt het werken met groepen hem juist steeds meer.

Dorpsstraat 10
9245 HP, Nij Beets
0512 - 462205
info@aepos.nl