Steeds meer overheidsorganisaties verlangen van de loopbaanadviseurs en coaches dat zij ingeschreven staan in het landelijke CMI register.

CMI is de enige certificerende instelling die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst en zelf ook door een onafhankelijke instantie wordt getoetst.

Anko heeft een intensief traject moeten doorlopen. Met behulp van een externe mentor werd er in 2015 een uitgebreid dossier opgebouwd waarin de kwaliteiten, kennis en competenties van de loopbaancoach centraal stonden.

Aan  de hand van uitgebreide casuïstiek heeft hij met goed resultaat in december jongstleden een assessment doorlopen. Anko mag nu de titel RL (Register Loopbaanprofessional) achter zijn naam dragen, waar hij vanzelfsprekend erg blij mee is.
 

Dorpsstraat 10
9245 HP, Nij Beets
0512 - 462205
info@aepos.nl