Als ambassadeurs van het oplossingsgerichte gedachtegoed zien wij het liefst dat eenieder ten minste proeft van de overal toepasbare voordelen die het oplossingsgerichte werken mensen te bieden heeft. Manja Nicolai (29) deelt graag haar ervaringen als deelnemer aan de training die afgelopen september plaats vond:

- Wat was de reden voor jou om aan de training mee te doen?
Met name om mijn coachingsvaardigheden verder te ontwikkelen en ook eens kritisch te kijken naar hoe open ik ben in mijn eigen vraagstellingen.

- Wat is de algemene indruk van de training?
Goede balans tussen theorie en het doen/werken met de methodieken.

- Wat is jouw winst na de tweedaagse?
Nieuwe contacten, ook uit een ander werkveld, erg leuk! Ook veel nieuwe tips om groepen te begeleiden, om te gaan met weerstand en vooral het leren om geduld te hebben. Ieder volgt zijn eigen tempo.

- Wat zal je het meest bijblijven?
Met name het rondje dat anderen aan mij vragen gingen stellen waar het 'probleem' nu precies lag gaf enorm veel inzicht! Hoe snel je aannames doet en wel weet hoe het zit, waar het vandaan komt en hoe het opgelost kan worden. En met name dus het verschil in referentiekader. Want onderling verschilde het inzicht in waar het 'probleem' zat enorm!

Dorpsstraat 10
9245 HP, Nij Beets
0512 - 462205
info@aepos.nl