Holacracy is een term die je langzamerhand wat meer ziet in Nederland. Het is niet eenvoudig de betekenis in een paar woorden uit te leggen. Brian Robertson, geestelijk vader van Holacracy, is ex-piloot. Hij negeerde tijdens een vlucht een rood brandend lampje, omdat alle andere lampjes aangaven dat er niks aan de hand was. Het vliegtuig stortte bijna neer. Dit voorval inspireerde hem voor de Holacracy bedrijfsfilosofie. Elk lampje binnen een bedrijf is even belangrijk en wanneer er één gaat branden moet er een actie worden ondernomen. Onderhoud van de lampjes is noodzakelijk om het vliegtuig in de lucht te houden. 

Wat kun je met holacracy?

Veel bedrijven zijn te bureaucratisch ingericht om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Door de invoering van holacracy lukt dat wel. Ook door Aepos wordt holacracy al succesvol toegepast, bijvoorbeeld in communicatie- en feedbacktrainingen. Brian Robertson ontwikkelde met holacracy een methode die organisaties wendbaarder en slagvaardiger maakt. Het legt de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid daar waar ze horen: op de werkvloer. Deze aanpak is uitermate actiegericht en problemen worden snel en transparant opgelost. Holacracy verbetert de flow en geeft werknemers een gevoel van empowerment en betrokkenheid. Innovatieve ideeën of oplossingen verzanden daardoor niet langer in kantoorpolitiek of bureaucratisch gesteggel.

Transparant en flexibel werken

Er is geen sprake van een top-down of bottom-up aanpak, maar een samenwerking in gelijkwaardige cirkels. Bij holacracy gaat het niet om taken of functies, maar om verschillende rollen. Deze manier van werken vergroot de transparantie (open communicatie) en het aanpassingsvermogen (flexibel en agile werken). Heel simpel gezegd is holacracy een geheel van regels voor samenwerken zónder managers. De autoriteit ligt beneden, niet boven. Het model is georganiseerd rondom het werk, niet om mensen.

Nieuwsgierig geworden?

Wil je graag meer weten over dit onderwerp? Lees dan het boek ‘Holacracy’ van Brian Robertson. Hij vertelt in dit boek over organisaties die al succesvol met holacracy werken en geeft een helder stappenplan om met deze revolutionaire manier van werken te beginnen. Deze nieuwe bedrijfsfilosofie wordt in dit boek praktisch uitgelegd waardoor je het zelf in je organisatie kunt (leren) toepassen. Hoe breng je je organisatie in voortdurende ontwikkeling? Wat betekent dat voor je organisatiestructuur en hoe geef je het in de praktijk vorm en inhoud? Ook als je holacracy niet direct in jouw organisatie wilt inbrengen, is het boek zeker de moeite waard.

Dorpsstraat 10
9245 HP, Nij Beets
0512 - 462205
info@aepos.nl