Een gevolg van een krimpende beroepsbevolking is dat Nederlanders langer zullen moeten doorwerken. Vandaar de roep aan organisaties om voor omstandigheden te zorgen waarin werknemers tot de pensioenleeftijd productief, gemotiveerd, competent en gezond door kunnen blijven werken.

Vanaf 15 oktober dit jaar kunnen organisaties die zich inspannen voor de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, middels het inhuren van extern advies, een beroep doen op subsidie uit het ESF. Hieronder valt ook het advies van Aepos en eventuele begeleiding bij de implementatie van deze adviezen. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Dit maakt mogelijk dat je zeer voordelig van de diensten van Aepos gebruik kunt gaan maken! 

Neem voor vragen over deze regeling en wat Aepos je zoal te bieden heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid, contact op met Aepos.

Meer informatie over de regeling vind je hier.

Dorpsstraat 10
9245 HP, Nij Beets
0512 - 462205
info@aepos.nl