In januari van dit jaar is Esther binnen Attero weer gestart met het trainen van twee nieuwe groepen leidinggevenden. Doel was hen in drie bijeenkomsten gedurende het jaar vertrouwd te maken met de beoordelingssystematiek van Attero en hen te leren dit effectief toe te passen. En hen natuurlijk te prikkelen in het voeren van oplossingsgerichte en toekomstgerichte gesprekken. Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, ze zijn allemaal aan de orde geweest en onze trainingsacteurs hebben de deelnemers soms flink aan het werk gezet. En met resultaat: met een gemiddelde beoordeling van de deelnemers met een 8 mag de training geslaagd heten!

Een mooi traject om op terug te kijken!

Dorpsstraat 10
9245 HP, Nij Beets
0512 - 462205
info@aepos.nl