Training

Trainen met Aepos betekent aandacht, afwisseling, (zelf-)reflectie en groei. Door binnen het relevante thema met de groep te reflecteren op gedrag en houding, leren we de groep te zien wat er al is en waar groeipotentie zit. Bijvoorbeeld in samenwerking, (persoonlijk) leiderschap of (onderlinge) communicatie. We gebruiken theorie altijd als hulpmiddel om te reflecteren op de eigen situatie, zodat we direct zoeken naar de toepasbaarheid van het geleerde.

We zoomen met de groep in op thema’s, maken een programma dat voldoende afwisseling kent zodat het energieniveau goed blijft, iedereen zich vrij voelt om open te kunnen zijn en er afwisselend gereflecteerd wordt op de groep, de organisatie en het individu. We houden van actie, dus zo min mogelijk zitten en passief luisteren, maar zelf aan de slag! En daarbij gebruiken we verschillende werkvormen: speels, serieus, actief en waar mogelijk in de buitenlucht.

coaching

Coaching bij Aepos betekent aandacht voor jou als individu, ruimte voor jouw persoonlijke (groei)vraag en een stok achter de deur om zaken concreet te maken. Samen met jou kijken we wat je vraag is waarbij je geholpen wilt worden, waarin je wilt groeien of waarnaar je zoekt. Nadat de vraag helder is, verdiepen we door in te zoomen op verschillende thema’s, zoals Wie ben ik? Waar ben ik al (heel) goed in? Wat past bij mij? Wat kost mij weinig energie? En waar krijg ik energie van?
We zoomen afwisselend in en uit, zodat we de verbinding met jouw omgeving en jouw vraag (vragen) vasthouden.
Elke sessie sluit af met concrete stappen die je kunt zetten en waar je mee aan de slag kunt om jouw route, jouw oplossing te vinden of jouw daadkracht en effectiviteit te vergroten. Wij helpen jouw vinden wat werkt voor jou! Dat is altijd anders, omdat iedereen anders is. Jij loopt jouw route, wij lopen mee, stellen vragen, helpen jou reflecteren en geven jou het stuur (weer terug). Kortom, door stil te staan, te reflecteren, soms te confronteren en concreet te maken, werk jij aan ‘jouw Aepos’: jouw (levens-)verhaal: waar je vandaan komt, waar je nu staat en waar je naar toe wilt.

Je kunt bij ons terecht met bijvoorbeeld loopbaanvragen, het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit of (persoonlijk) leiderschap. Of bijvoorbeeld voor het vergroten van jouw vaardigheden rondom effectief gedrag (zoals communicatie, samenwerking, plannen en organiseren, time management, etc.).

Intervisie begeleiding

Intervisie onder begeleiding van Aepos betekent altijd: leren hoe je elkaar kunt coachen, op een gestructureerde en effectieve manier. Aepos helpt jou/jullie om intervisie effectief toe te passen, zodat de begeleiding door Aepos zelfstandig verder kunt.
Intervisie is een werkvorm waarin je elkaar verder helpt door langs een
gestructureerde werkwijze in te zoomen op een persoonlijke vraag of casus. De groep leert elkaar te coachen, coachende vragen te stellen, te reflecteren en analyseren en elkaar verder te helpen met concrete tips en ideeën. Veiligheid in de groep is daarbij een belangrijk thema. Aepos weet in een korte tijd een veilige setting te creëren waarin leren van elkaar mogelijk is. Gaandeweg leert de groep steeds meer zelfstandig te werken en reflecteert de coach op het intervisie proces en de effectiviteit van de deelnemers daarin.

Interim HR

Als MKB-er heb je hart voor je zaak en weet je waar je hart ligt! En daarbij heb je niet altijd gekozen voor personeel… Jouw drijfveer is te realiseren waar je goed in bent: jouw bedrijf, jouw visie, jouw producten e/o diensten. Ons personeel is ons kapitaal en dat verdient aandacht! Maar hoe doe je dat en hoe zorg je dat je alle neuzen dezelfde kant op krijgt en houdt? Hoe ga je op een constructieve manier met elkaar in gesprek en hoe stuur je op de gewenste resultaten of ontwikkeling?

Aepos helpt je om hier grip op te krijgen. Door mee te lopen, reflecteren, evalueren en adviseren waar nodig, op momenten dat jij het nodig hebt. Op afroep. Omdat je organisatie te groot is om niets aan personeelsbeleid te doen, maar te klein om daar speciaal iemand voor aan te nemen.

Samen bespreken we welke stappen je wilt of moet zetten, hoe je daar mee aan de slag kan en hoe ik je daarbij kan helpen. Soms door in te zoomen op de vraag: waar wil je naartoe met je bedrijf en wat betekent dat voor de mensen in jouw organisatie (en jouzelf)? Soms door samen het gesprek met medewerkers aan te gaan. En soms door een plan te maken hoe iets op te zetten. Bijvoorbeeld een gesprekscyclus waarin je aandacht hebt voor resultaten (wat je te realiseren hebt komend jaar), hoe je wilt dat die resultaten behaald worden (gedrag) en wat daarvoor nodig is (kennis, kunde, ervaring, scholing, training, etc.).

Jouw hart ligt bij jouw zaak, producten en diensten. Ons hart ligt bij het
‘mensenwerk’. Door jou te helpen met personele vraagstukken, doen wij waar wij goed in zijn!