Interim HR

Als MKB-er heb je hart voor je zaak en weet je waar je hart ligt! En daarbij heb je niet altijd gekozen voor personeel… Jouw drijfveer is te realiseren waar je goed in bent: jouw bedrijf, jouw visie, jouw producten en diensten. ‘Ons personeel is ons kapitaal en dat verdient aandacht’! Maar hoe doe je dat en hoe zorg je dat je alle neuzen dezelfde kant op krijgt en houdt? Hoe ga je op een constructieve manier met elkaar in gesprek en hoe stuur je op de gewenste resultaten of ontwikkeling?

Aepos helpt je om hier grip op te krijgen. Door mee te lopen, te reflecteren, te evalueren en te adviseren waar nodig, op momenten dat jij dat nodig hebt. Op afroep. Omdat je organisatie te groot is om niets aan personeelsbeleid te doen, maar te klein om daar speciaal iemand voor aan te nemen.

Samen bespreken we welke stappen je wilt of moet zetten, hoe je daar mee aan de slag kan en hoe Aepos je daarbij kan helpen. Soms door in te zoomen op de vraag: waar wil je naartoe met je bedrijf en wat betekent dat voor de mensen in jouw organisatie (en jouzelf)? Soms door samen het gesprek met medewerkers aan te gaan. En soms door een plan te maken hoe iets op te zetten. Bijvoorbeeld een gesprekscyclus waarin je aandacht hebt voor resultaten, hoe je wilt dat die resultaten behaald worden (gedrag) en wat daarvoor nodig is (kennis, kunde, ervaring, scholing, training, ontwikkeling etc.).

Jouw hart ligt bij jouw zaak, producten en diensten. Ons hart ligt bij het
‘mensenwerk’. Door jou te helpen met personele vraagstukken, doen wij waar wij goed in zijn!