Intervisie

Intervisie onder begeleiding van Aepos betekent altijd: leren hoe je elkaar kunt coachen, op een gestructureerde en effectieve manier. Aepos helpt om intervisie effectief toe te passen, zodat je na de begeleiding door Aepos zelfstandig verder kunt.
Intervisie is een werkvorm waarin je elkaar verder helpt door langs een
gestructureerde werkwijze in te zoomen op een persoonlijke vraag of casus. De deelnemers leren elkaar te coachen, coachende vragen te stellen, te reflecteren en analyseren en elkaar verder te helpen met concrete tips en ideeën. Veiligheid tussen de deelnemers is daarbij een belangrijk thema. Aepos weet in een korte tijd een veilige setting te creëren waarin leren van elkaar mogelijk is. Gaandeweg leert de groep steeds meer zelfstandig te werken en reflecteert de coach op het intervisie proces en de effectiviteit van de deelnemers daarin.