Training

Trainen met Aepos betekent aandacht, afwisseling, (zelf-)reflectie en groei. Door met de deelnemers te reflecteren op gedrag en houding, leren zij te zien wat er al is en waar groeipotentie zit. Bijvoorbeeld in samenwerking, (persoonlijk) leiderschap of (onderlinge) communicatie. Theorie wordt ondersteuend gebruikt en is altijd een hulpmiddel om te reflecteren op de eigen situatie, zodat we direct zoeken naar de toepasbaarheid van het geleerde.

Er wordt met de deelnemers ingezoomd op thema’s, met een programma dat voldoende afwisseling kent. Zo blijft het energieniveau goed en voelt iedereen zich vrij om open te kunnen zijn. We houden van actie, dus zo min mogelijk zitten en passief luisteren, maar zelf aan de slag!¬†En daarbij gebruiken we verschillende werkvormen: speels, serieus, actief en waar mogelijk in de buitenlucht.